I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hiện Chương trình công tác năm học 2017 - 2018, chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017).

- Tạo sân chơi đoàn kết, trẻ trung, lành mạnh cho cán bộ, đoàn viên.

- Hoạt động được tổ chức sôi động, thu hút cán bộ, đoàn viên các đơn vị tham gia, tạo sân chơi văn hóa, tinh thần cho cán bộ, viên chức Nhà trường tại cơ sở 2.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Cán bộ công đoàn, đoàn viên, nhà giáo và người lao động đang công tác tại Trường Đại học Vinh, không phân biệt lứa tuổi.

2. Căn cứ vào tổ chức đơn vị và Công đoàn bộ phận của Nhà trường, Ban Thường vụ Công đoàn phân chia các đội thi như sau:

Tên đội

Thành phần

Phụ trách

Đội số 1

CĐBP Viện SPTN

Võ Công Dũng

Đội số 2

CĐBP các ĐV: Viện KT&CN, Viện CN HS-MT

Nguyễn Đức Diện

Đội số 3

CĐBP các ĐV: Khoa GD Thể chất, Trung tâm GDQP&AN, Viện NN&TN

Nguyễn Văn Hoàn

Đội số 4

CĐBP các khoa: SP Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý - QLTN

Dương Thị Thanh Hải

Đội số 5

CĐBP các khoa: Giáo dục, SP Ngoại ngữ, GD Chính trị

Lê Thục Anh

Đội số 6

CĐBP khoa Kinh tế

Nguyễn Thị Bích Liên

Đội số 7

CĐBP các khoa: Luật, Xây dựng

Lê Văn Đức

Đội số 8

CĐBP các ĐV: Tổ Chuyên trách, Phòng TCCB, Phòng KH-TC, Phòng HCTH, Phòng CTCT-HSSV, Phòng Đào tạo, Phòng ĐT SĐH, Phòng KH&HTQT, Phòng TTrGD, Phòng QT&ĐT, Nhà xuất bản

Nguyễn Quốc Dũng

Đội số 9

CĐBP các ĐV: Phòng Bảo vệ, Trung tâm ĐBCL, Trung tâm GDTX, Trung tâm DV, HTSV& QHDN, Trung tâm CNTT, Trung tâm TH-TN, Thư viện, Trung tâm Nội trú, Trạm Y tế

Nguyễn Ngọc Quyến

Đội số 10

CĐBP Trường THPT Chuyên, Trường THSP

Lê Thị Vân Anh

3. Mỗi đội chuẩn bị số lượng người dự thi theo nội dung, hình thức và thể lệ đính kèm.

4. Cổ động viên của các đội, trang phục để tham dự các nội dung thi do các đội chuẩn bị.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC

Nội dung, hình thức và thời gian tổ chức cuộc thi thực hiện theo Thể lệ đính kèm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Thường vụ Công đoàn Trường thành lập Ban Tổ chức, mời Ban Giám khảo, tổ chức bốc thăm thứ tự thi cho các đội trước ngày 15/11/2017; xây dựng kế hoạch kinh phí để tổ chức hoạt động và hỗ trợ các đội dự thi; tổ chức hoạt động theo đúng lịch trình.

- Giao cho Ban Tuyên giáo phối hợp với Ban Nữ công, Ban Đời sống chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nội dung để tổ chức hoạt động. Hướng dẫn các Công đoàn bộ phận trong quá trình chuẩn bị.

- Các Công đoàn bộ phận báo cáo chủ trương, kế hoạch với chính quyền đồng cấp, thành lập đội thi, tổ chức xây dựng chương trình, tập luyện nghiêm túc, tham gia hoạt động theo đúng lịch trình của Ban Tổ chức sắp xếp.

Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các ban của Công đoàn Trường, Ban chấp hành các Công đoàn bộ phận khẩn trương triển khai thực hiện để Team building lần thứ nhất năm 2017 đạt kết quả tốt đẹp. Kết quả của cuộc thi sẽ được Ban Thường vụ Công đoàn đưa vào làm tiêu chí đánh giá, xét thi đua khen thưởng cuối năm cho các đơn vị.