Theo Ban tổ chức, sáng kiến được tổ chức lần đầu tiên với mục đích đẩy mạnh năng lực của các nhà nghiên cứu trong nước về vấn đề lao động, đặc biệt là các nội dung về quan hệ lao động. Cuộc thi nhấn mạnh vào kỹ năng nghiên cứu sử dụng thông tin và dữ liệu trong quá trình phân tích và khái niệm hóa, đồng thời hướng tới xây dựng kết nối giữa các nhà nghiên cứu-những người thực hiện nghiên cứu về lao động với chất lượng tốt và đưa ra các phát hiện nghiên cứu mang tính thực tiễn cao với các nhà hoạch định chính sách. Những phát hiện nghiên cứu này sẽ là chất liệu khoa học và xác thực để các nhà hoạch định chính sách kịp thời sử dụng trong quá trình xây dựng và giám sát thực hiện chính sách sát với tình hình thực tiễn.

Ban tổ chức cuộc thi mong muốn các ứng viên dự thi lựa chọn phương pháp nghiên cứu sử dụng các bộ dữ liệu hiện có, cũng như những đề xuất có khảo sát thực địa nhằm tìm hiểu những chủ đề: Tác động của thương lượng tập thể tới tiền lương và điều kiện làm việc; cơ chế đổi mới để giải quyết tranh chấp lao động về lợi ích thông qua hòa giải; mối liên hệ giữa đối thoại xã hội và hiệu quả kinh doanh; quyền công đoàn trong bối cảnh đổi mới công đoàn Việt Nam; phân biệt đối xử về giới tại nơi làm việc.

Các ứng viên có cơ hội nhận được giải thưởng với tổng trị giá lên tớn 100 triệu đồng cho hai hạng mục Giải thưởng dành cho đề xuất nghiên cứu tốt và Giải thưởng dành cho báo cáo nghiên cứu tốt. Ứng viên tham dự là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam hoặc nhóm nghiên cứu của tổ chức Việt Nam hoạt động hợp pháp. Hạn nộp hồ sơ từ ngày 24-4 đến ngày 11-6.

Các ứng viên download thông báo, thể lệ cuộc thi tại file đính kèm:

wcms_626462.pdf

wcms_626454.pdf