Các tập thể nhận cờ Công đoàn cơ sở có thành xuất sắc trong Cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo"

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức, đại diện Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện công đoàn các tỉnh, thành, trường đại học, học viện, cao đẳng, các cơ sở giáo dục trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam trên cả nước…

Báo cáo tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết, sau 10 năm tổ chức triển khai, thực hiện Cuộc vận động và 2 năm triển khai Phong trào thi đua đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) về rèn luyện đạo đức, lối sống; tinh thần trách nhiệm; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động GD&ĐT...

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua được phát hiện, biểu dương kịp thời. Đó là những tấm gương sáng về đạo đức nhà giáo, tinh thần say mê, bền bỉ, cần cù và sáng tạo trong lao động sư phạm; yêu nghề, yêu người, tận tâm với sự nghiệp trồng người đã tác động rất lớn đến sự hình thành nhân cách, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm công dân của thế hệ trẻ.


Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An phát biểu tại Hội nghị

Nhiều nhà giáo phấn đấu vào Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là cơ hội để rèn luyện, trưởng thành và cũng là nhiệm vụ đối với bản thân là sự tiếp nối truyền thống của nhà trường, đơn vị. Trong 10 năm qua, tổ chức công đoàn trong toàn Ngành đã bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp mới 273.539 đảng viên.

Đặc biệt, hưởng ứng cuộc vận động, đội ngũ nhà giáo trên toàn quốc đã không ngừng học tập nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học để phục vụ cho công tác giảng dạy, chú trọng nâng cao trình độ đạt chuẩn, trên chuẩn đào tạo, đạt theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn cán bộ quản lý. Cùng với đó, việc triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên ở các đơn vị, trường học, các địa phương được quan tâm, triển khai, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ giáo viên, giảng viên được tham gia các khóa đào tạo, bối dưỡng, tập huấn trong nước và nước ngoài...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, thời gian qua hoạt động của một số đơn vị chưa hiệu quả; việc xây dựng kế hoạch thực hiện còn chung chung, chưa đưa ra được chỉ tiêu phấn đấu, biện pháp phù hợp để thực hiện hiệu quả cuộc vận động; Công tác phối hợp giữa công đoàn với chính quyền đồng cấp và các tổ chức khác trong nhà trường trong công tác chỉ đạo ở một số đơn vị chưa thực sự rõ nét, chưa được thể hiện bằng văn bản pháp lý; tuyên truyền, giáo dục còn chưa thường xuyên, một bộ phận nhà giáo chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của cuộc vận động và phong trào thi đua.


TS. Phạm Thị Bình - Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Vinh phát biểu tại Hội nghị

Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục về cuộc vận động và phong trào thi đua ở một vài đơn vị chưa được chú trọng. Công tác tuyên dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt để nhân rộng điển hình chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Phong trào thi đua ở một số địa phương chưa được các tập thể, cá nhân nhận diện đầy đủ nội hàm của phong trào với phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc", nên khi thành lập các "Nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển" đã đặt ra yêu cầu quá cao hoặc quá đơn giản trong mục tiêu đổi mới trong công việc. Vì vậy, nhiều CBNGNLĐ đã có sự đổi mới trong việc làm hàng ngày, mang lại hiệu quả không nhỏ trong công tác và giảng dạy nhưng đã không đăng ký và không tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc...


Các tập thể, cá nhân được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen


Trao bằng khen vì đã có nhiều đóng góp cho Cuộc vận động và Phong chào thi đua

Tại Hội nghị, các đại biểu dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao nghiên cứu khoa học, phương pháp giảng dạy... hơn nữa của cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" trong thời gian tới...

Cũng tại Hội nghị, 7 tập thể được nhận Cờ thi đua, 91 tập thể và 189 cá nhân được nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam vì đã có nhiều đóng góp trong cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo", Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học". Công đoàn Trường Đại học Vinh tặng Cờ thi đua Công đoàn cơ sở có thành xuất sắc và có 2 cá nhân được tặng bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (đồng chí Nguyễn Huy Chiêu - giảng viên Viện SP Tự nhiên và đồng chí Đỗ Thị Hà - Phó Hiệu trưởng Trường Thực hành Sư phạm).

HN