Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các đồng chí: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, Thư ký Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng ban Thanh tra nhân dân trường, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh trường, Trưởng ban nữ công trường và 216 đại biểu, khách mời đại diện cho hơn 1.000 cán bộ, viên chức toàn trường.

TS. Phạm Thị Bình - Chủ tịch Công đoàn trường đồng chủ trì Hội nghị với GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Ngô Đình Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội đồng trường và ThS. Nguyễn Đình Vinh - Phó Viện trưởng Viện NN&TN.Đại biểu tham dự Hội nghị

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, trong các ngày từ 15/8 đến 19/9/2017, Ban Thường vụ Công đoàn trường đã tham gia chỉ đạo Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch năm học của các đơn vị. Tại Hội nghị các đơn vị, Ban Thường vụ Công đoàn trường đã lắng nghe, ghi nhận các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, viên chức và tổng hợp thành báo cáo trình bày tại Hội nghị đại biểu cấp Trường nhằm góp ý cho Dự thảo báo cáo của Hiệu trưởng, nêu các giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của Nhà trường trong năm học 2017 - 2018 và những năm tiếp theo.


TS. Phạm Thị Bình - Chủ tịch Công đoàn trường trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, viên chức toàn trường


PGS.TS. Ngô Đình Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 - 2018

Năm học 2016 - 2017, Nhà trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Triển khai chương trình đào tạo theo khối ngành cho sinh viên khóa 57; chuẩn bị và sẵn sàng mọi điều kiện để đào tạo theo chương trình tiếp cận CDIO từ khóa tuyển sinh thứ 58; thực hiện thành công bước đầu việc tái cấu trúc trường, thành lập các viện đào tạo mới; triển khai đánh giá ngoài và được công nhân đạt Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. Mọi hoạt động của Nhà trường đang được triển khai theo đúng định hướng xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm quốc gia, là thành viên của Mạng lưới các trường đại học ASEAN.


GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa -  Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, viên chức toàn trường, Công đoàn trường và lãnh đạo Nhà trường đã ban hành Nghị quyết Hội nghị với các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, làm cho mỗi cán bộ, viên chức trong toàn trường thực sự thấm nhuần, tích cực chủ động triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Nhà trường và các đơn vị.

Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên. Nắm vững tình hình của cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên, chống mọi âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chiến lược truyền thông giai đoạn 2017 - 2020; truyền thông về sứ mạng và tầm nhìn của Trường; kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

2. Hoàn thành việc tái cấu trúc trường theo Đề án đã được phê duyệt. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và triển khai thực hiện các quy chế về công tác cán bộ, tiếp tục sắp xếp, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, giảng viên phục vụ trực tiếp cho đào tạo tiếp cận CDIO và công tác bồi dưỡng giáo viên.

Tiếp tục thực hiện có chất lượng Đề án "Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh ở Trường Đại học Vinh", tạo bước chuyển cơ bản về trình độ ngoại ngữ của cán bộ, viên chức.

3. Tiếp tục cải tiến công tác tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo làm cho công tác tư vấn tuyển sinh trở thành nhiệm vụ của mọi cán bộ, viên chức, của các đơn vị trong toàn trường.

4. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo; thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo 2 giai đoạn đối với khóa 57; tập trung giải quyết các vướng mắc để sinh viên khóa 57 hoàn thành chương trình của giai đoạn 1; triển khai thực hiện hiệu quả chương trình đào tạo tiếp cận CDIO cho khóa 58; hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt, triển khai chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học. Đẩy mạnh công tác biên soạn, xuất bản tài liệu, giáo trình, các hoạt động thực hành, thí nghiệm, rèn nghề, thực tập, kiến tập.

Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận CDIO của các chuyên ngành đào tạo tiến sĩ; ban hành và triển khai thực hiện Khung chương trình áp dụng từ khóa 25 đào tạo trình độ thạc sĩ; ban hành và triển khai thực hiện quy trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với điều kiện hiện nay của Nhà trường. Tiếp tục mở rộng địa bàn tuyển sinh, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo sau đại học.

Hoàn thành chỉ tiêu, mở rộng địa bàn tuyển sinh, tiếp tục cải tiến công tác quản lý, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của hệ vừa làm vừa học và đào tạo từ xa.

Đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp cho sinh viên. Chỉ đạo và tổ chức có hiệu quả hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu - Khởi nghiệp sáng tạo.

Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ, đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; tăng cường và đa dạng hoá các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người học và cung ứng các dịch vụ giáo dục, khoa học công nghệ cho cộng đồng và xã hội.

Trường Thực hành Sư phạm, Trường THPT Chuyên phấn đấu đạt danh hiệu trường xuất sắc, là các cơ sở giáo dục có uy tín trong xã hội.

Đẩy mạnh các hoạt động của Trung tâm Thông tin - Thư viện Nguyễn Thúc Hào: bổ sung đầy đủ các giáo trình phục vụ cho đào tạo đại học, sau đại học, nhất là chương trình đào tạo tiếp cận CDIO; tiếp tục phát triển nguồn học liệu điện tử, xây dựng thư viện số, bổ sung tài liệu, cải tiến công tác phục vụ bạn đọc.

5. Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường công bố quốc tế. Thực hiện các đề tài phục vụ trực tiếp cho hoạt động đào tạo của Nhà trường, chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Triển khai thực hiện Đề án nâng cấp Tạp chí Khoa học. Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, nâng cao hình ảnh, uy tín của Nhà trường.

6. Xây dựng và ban hành Chiến lược xây dựng và phát triển Trường Đại học Vinh giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035 phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác lập kế hoạch, công tác tài chính, xây dựng cơ bản, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo điều kiện hoạt động và phát triển, ổn định và cải thiện đời sống cán bộ, viên chức. Thực hiện "ba công khai" theo đúng quy định.

7. Bảo đảm vận hành hệ thống mạng liên tục để phục vụ cho các hoạt động. Triển khai xây dựng Hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Vinh giai đoạn 2016 - 2020. Tăng cường hiệu quả, tần suất khai thác thiết bị và công tác quản lý cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho các hoạt động dạy, học, nghiên cứu khoa học và công tác hành chính.

8. Triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng theo Nghị quyết số 03-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ trường về tăng cường hiệu quả hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Vinh. Triển khai xây dựng Trung kiểm định chất lượng giáo dục, Trung tâm Khảo thí Trường Đại học Vinh. Xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể trong năm học để đăng ký thành viên Mạng lưới các trường đại học ASEAN cho Nhà trường. Triển khai các hoạt động để Nhà trường tham gia vào hệ thống xếp hạng trường đại học trong khu vực ASEAN và trên thế giới. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra mọi mặt hoạt động của Nhà trường.

9. Thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống cháy nổ, bão lụt, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nội, ngoại trú. Tổ chức tốt hoạt động chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên.

10. Chỉ đạo và tạo điều kiện để Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh hoàn thành chương trình công tác của năm học, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên.

Bài và ảnh: HN