Dự và chỉ đạo Đại hội có TS. Vũ Minh Đức - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động, Công đoàn Giáo dục tỉnh Nghệ An; đại diện Ban Thường vụ Công đoàn các trường đại học, cao đẳng; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Công đoàn trường qua các thời kỳ; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường; Văn phòng Đảng ủy; đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh, Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức; Trưởng các khoa, viện, các phòng ban, trung tâm, trạm trong trường; Đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên, Trường Thực hành Sư phạm.Đại biểu tham dự Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2017, hoạt động của Công đoàn Trường Đại học Vinh tiếp tục có nhiều chuyển biến, đạt được nhiều kết quả tốt, hoàn thành những nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ XXXII đã đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; Công đoàn Trường và các Công đoàn bộ phận đã chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXII, bám sát chủ đề và nhiệm vụ của mỗi năm học, đồng hành cùng với chính quyền các cấp, đổi mới tư duy, nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, tập trung thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động trong Trường; Công đoàn Trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, đạo đức cho đội ngũ nhà giáo và người lao động; chủ động tham gia công tác quản lý chuyên môn, thực hiện đổi mới cơ chế tài chính, xây dựng nội quy, quy chế của Nhà trường và đơn vị, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý ngày càng vững mạnh; Tổ chức Công đoàn các cấp, đội ngũ nhà giáo và người lao động trong Trường tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động, tạo động lực to lớn, góp phần khắc phục khó khăn, giải quyết những vấn đề bức thiết của ngành, nâng cao hiệu quả giáo dục, đào tạo; Công đoàn Trường đã đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ Công đoàn, thực hiện tốt mối quan hệ giữa Công đoàn với chuyên môn đồng cấp; tích cực thực hiện công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Các kết quả đó đã góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường để Nhà trường sớm trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia, là thành viên của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.


PGS.TS. Thái Văn Thành thay mặt Đoàn Chủ tịch khai mạc Đại hội


PGS.TS. Nguyễn Thị Hường - Chủ tịch Công đoàn trường khóa XXXII trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, TS. Vũ Minh Đức - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã đánh giá cao những nỗ lực của Công đoàn Trường Đại học Vinh trong những năm qua. Nhiệm kỳ tới, trước những đòi hỏi phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước, sự đổi mới một cách căn bản toàn diện của ngành giáo dục theo Nghị quyết 29, Công đoàn Giáo dục Việt Nam mong muốn Công đoàn Trường Đại học Vinh cần tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, nội dung, phương pháp hoạt động để phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn; đẩy mạnh chăm lo thiết thức và toàn diên cho cán bộ người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua theo hướng thiết thực hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được trí tuệ của đội ngũ...TS. Vũ Minh Đức - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng Đại hội

GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cũng khẳng định: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công đoàn cũng như các tổ chức đoàn thể quần chính trong Nhà trường hoạt động, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường Đại học Vinh trong giai đoạn mới; Công đoàn và mỗi cán bộ, đoàn viên phát huy hết trí tuệ, đóng góp hết sức mình vì sự nghiệp trồng người cao cả, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Bắc miền Trung và cả nước.GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo và thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường tặng hoa chúc mừng Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Vinh khoá XXXIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 15 đồng chí, bầu Ban Thường vụ Công đoàn gồm 5 đồng chí. TS. Phạm Thị Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn trường khóa XXXII, Chủ tịch Công đoàn bộ phận khoa Giáo dục Chính trị đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn trường.Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2022


Lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường Trường Đại học Vinh chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Công đoàn trường khóa XXXIII

Nhân dịp này, Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng tặng 10 bằng khen cho 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2013 - 2017.


Lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn Nhà trường

CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017 - 2022:

- 100% cán bộ, nhà giáo, người lao động được học tập, tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chủ trương công tác Công đoàn.

- 100% Công đoàn bộ phận tổ chức cho cán bộ, nhà giáo và người lao động triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Công đoàn và Ngành Giáo dục và Đào tạo phát động, đặc biệt là phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học".

- 100% các Công đoàn bộ phận phối hợp tốt với chuyên môn đồng cấp tổ chức dân chủ, hiệu quả Hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm; các sinh hoạt dân chủ, đối thoại với lãnh đạo các cấp.

- 100% các Công đoàn bộ phận có các hoạt động hỗ trợ cán bộ, đoàn viên rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực nghề nghiệp.

- Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin học trong cán bộ, đoàn viên. 100% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên; 35 - 40% giảng viên có trình độ tiến sĩ; tỷ lệ giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, giảng viên chính đạt 10 - 15% trên tổng số giảng viên; tỉ lệ đoàn viên đạt trình độ chuẩn ngoại ngữ theo yêu cầu của Nhà trường là 50% mỗi năm có 4 - 6 cán bộ đi học cao cấp chính trị; mỗi năm có từ 30 - 40 giáo trình, sách chuyên khảo của cán bộ được xuất bản; công bố 350 - 400 bài báo trên các tạp chí trong và ngoài nước, trong đó có 50 - 60 bài trên các tạp chí quốc tế có uy tín.

- 100% đoàn viên Công đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao, 80% Công đoàn bộ phận vững mạnh, không có Công đoàn yếu kém. Công đoàn Trường đạt danh hiệu "Công đoàn cơ sở vững mạnh" hàng năm.

- 100% cán bộ, viên chức, nhà giáo và người lao động được kết nạp vào tổ chức Công đoàn và 100% đoàn viên Công đoàn được phát thẻ.

- 100% cán bộ tham gia công tác Công đoàn; được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, đảm bảo có kỹ năng công tác Công đoàn.

- Phối hợp với các chi bộ giới thiệu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường kết nạp mỗi năm 25 - 30 đoàn viên Công đoàn vào Đảng.

- Tỷ lệ nữ cán bộ, nhà giáo đạt danh hiệu "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" đạt từ 90% trở lên. Không có đoàn viên Công đoàn vi phạm pháp luật về dân số và kế hoạch hoá gia đình.

-  Trường đạt "Xanh - Sạch - Đẹp - Thân thiện",  là "Đơn vị văn hoá".

Một số hình ảnh khác của Đại hội:

TS. Phạm Xuân Chung trình bày báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu


Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội
Một số tham luận của các đơn vị


PGS.TS. Nguyễn Văn Phú phổ biến thể lệ bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn trường khóa XXXIII


Tặng hoa cho các ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường khóa XXXII không tái cử


TS. Mai Văn Chung thay mặt Đoàn thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hộiCác tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội do cán bộ, đoàn viên Công đoàn và các em sinh viên biểu diễn

Tin: HN; Ảnh: Minh Giang, Trung Thông