Chương trình hoạ thơ hưởng ứng cuộc thi sáng tác "Dấu ấn Trường Vinh" chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2014) đã và đang nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên. Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu bài hoạ "Bản sắc Trường Vinh" của PGS.TS.NGƯT. Phạm Ngọc Bội - Phó Trưởng phòng Quản lý Khoa học - Thiết bị hoạ lại bài thơ "

Bài hoạ xin gửi về địa chỉ email: nguyenhongsoadhv@gmail.com
 
 
            Bài xướng:
                        TOẢ BÌNH MINH
 
            Năm lăm năm ấy dựng trường Vinh
            Biết mấy gian lao, bấy nghĩa tình,
            Nhớ thủa trăng rừng soi lán học
            Vui thời đèn phố rạng môn sinh.
            Trồng người tài đức say nghề nghiệp
            Thắp lửa hồng chuyên mở giáo trình,
            Sư phạm đa ngành bao khát vọng
            Anh hùng đổi mới toả bình minh.
 
                                                Lê Đình Sơn
 
 
            Bài hoạ:
                        BẢN SẮC TRƯỜNG VINH

            Nước mắt, mồ hôi, mới có vinh
            Gừng cay, muối mặn, nặng ân tình
            Xây trường, mở lớp, công tiền bối
            Thêm mã, thêm ngành, sức hậu sinh
            Nhà lá không ngăn thêu ý tưởng
            Tầng cao khích lệ dệt chương trình
            Năm lăm năm ấy, không hề mỏi
            Phất ngọn cờ hồng, đức, trí, minh (*)

                                                Phạm Ngọc Bội
 
Chú thích:
(*) Bản sắc sinh viên Trường Đại học Vinh: "Bản lĩnh - Trí tuệ - Văn minh - Tình nguyện".