Tiếp theo chương trình hoạ thơ hưởng ứng cuộc thi sáng tác "Dấu ấn Trường Vinh" chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2014), Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu bài hoạ "Mãi phồn vinh" của PGS.TS. Cao Cự Giác - CBGD khoa Hoá học và bài hoạ "Rạng bình minh" của em Lê Văn Hoàng - cựu sinh viên lớp 50A Hoá học (hiện đang công tác tại Trường THPT Diễn Châu 2) hoạ lại bài thơ "Tỏ

Bài hoạ xin gửi về địa chỉ email: nguyenhongsoadhv@gmail.com
 
 
          Bài xướng:
                   TOẢ BÌNH MINH
 
          Năm lăm năm ấy dựng trường Vinh
          Biết mấy gian lao, bấy nghĩa tình,
          Nhớ thủa trăng rừng soi lán học
          Vui thời đèn phố rạng môn sinh.
          Trồng người tài đức say nghề nghiệp
          Thắp lửa hồng chuyên mở giáo trình,
          Sư phạm đa ngành bao khát vọng
          Anh hùng đổi mới toả bình minh.
 
                                                Lê Đình Sơn 
 
 
            Bài hoạ:
                        MÃI PHỒN VINH
 
            Hơn nửa thế kỷ tuổi trường Vinh
            Thăng trầm trí dũng, tỏa anh linh
            Không quên ngày tháng mài kinh sử
            Tạo dựng Trường - Khoa trọn nghĩa tình.
            Say mê Thầy viết bao trang sách
            Thắp sáng niềm tin nguyện thái bình
            Giàu tình, giàu nghĩa, giàu trí tuệ
            Chắp cánh cho Trường mãi phồn vinh.
 
                                                Cao Cự Giác
 
 
            Bài hoạ:
                        RẠNG BÌNH MINH
 
            Bao năm bao tháng học Trường Vinh
            Bạn tốt thầy hay thắm nghĩa tình
            Miệt mài truyền lửa tu kinh sử
            Hăng say rèn nghiệp học giáo trình.
            Nung chí rèn tâm bền sự nghiệp
            Học thầy hỏi bạn vững hành trình
            Truyền thống anh hùng bao hi vọng
            Tương lai phát triển rạng bình mình.
 
                                                Lê Văn Hoàng