I. NỘI DUNG

1. Tổng kết, đánh giá hoạt động Công đoàn khoá XXXII, nhiệm kỳ 2013 - 2017.

2. Xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động Công đoàn khoá XXXIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

3. Bầu Ban Chấp hành Công đoàn trường khóa XXXIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại biểu khách mời.

2. Đại biểu chính thức của Đại hội: Gồm đại biểu đương nhiên (Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn trường khoá XXXII), đại biểu chỉ định, đại biểu bầu từ Đại hội các Công đoàn bộ phận.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 2 ngày, bắt đầu từ 14 giờ 00', ngày 14/6/2017 (Chiều thứ Tư).

2. Địa điểm: Hội trường A.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

1. Đại biểu tham dự đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần. Đại biểu cần đến Hội trường sớm trước 15 phút để ổn định công tác tổ chức.

2. Đại biểu mặc trang phục lịch sự: nam mặc comple (nếu trời không nóng), áo sơ mi trắng, thắt cà vạt; nữ mặc áo dài truyền thống, đại biểu Trung tâm GDQP-AN mặc trang phục quốc phòng. Tất cả đại biểu đeo phù hiệu Đại hội khi tham gia Đại hội.

3. Đại biểu vào Hội trường ngồi đúng vị trí đã phân công.

4. Trưởng các đoàn đại biểu báo cáo với chính quyền đồng cấp, sắp xếp lịch công tác, giảng dạy để đại biểu tham dự Đại hội đầy đủ, đúng giờ; cần tổ chức sinh hoạt đoàn đại biểu trước khi vào Đại hội. Chuẩn bị kỹ các nội dung để tham gia Đại hội, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Nhận được thông tri này, yêu cầu các thành phần đại biểu được triệu tập có mặt đầy đủ, đúng giờ để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp./.