1. Công đoàn các đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai các hoạt động nổi bật của công đoàn Việt Nam đến cán bộ công đoàn cơ sở và cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) bằng các hình thức phù hợp với điều kiện của đơn vị: Đăng tải nội dung tuyên truyền trên tạp chí, bản tin, Website của đơn vị, lồng ghép phổ biến trong các hội nghị, các buổi sinh hoạt...

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

2. Tuyên truyền, vận động CBNGNLĐ của đơn vị tham gia Cuộc thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam, bắt đầu từ 8h00 ngày 23/7/2018 đến 22h00 ngày 19/8/2018 được chia làm 04 tuần:

- Hai tuần đầu thi tìm hiểu về phong trào công nhân, hoạt động công đoàn 89 năm xây dựng và phát triển;

- Hai tuần sau thi tìm hiểu về chương trình phúc lợi đoàn viên

Bộ câu hỏi, nội dung thi được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam tại địa chỉ: www.congdoan.vn.

Công đoàn các đơn vị, CBNGNLĐ tham gia dự thi thực hiện đăng nhập theo hướng dẫn và thể lệ cuộc thi:

Hướng dẫn đăng nhập

Thể lệ cuộc thi