Căn cứ kết quả bầu cử của Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Vinh khóa XXXII, ngày 13/01/2013;

            Căn cứ kết quả cuộc họp thứ nhất của Ban Chấp hành Công đoàn trường khoá XXXII, ngày 13/01/2013;

            Căn cứ Quyết định số: 26/QĐ-CĐN, ngày 15/01/2013 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc công nhận Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Vinh khoá XXXII (nhiệm kỳ 2013 - 2015);

             Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Vinh khoá XXXII (nhiệm kỳ 2013 - 2015) thông báo phân công nhiệm vụ như sau:

 

            I. Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn khoá XXXII phụ trách các đơn vị

 

TT

Họ và tên

Chức vụ CĐ

Phụ trách CĐBP

1

Nguyễn Thị Hường

Chủ tịch

Khoa Giáo dục, Trường Mầm non thực hành

2

Thái Văn Thành

Phó chủ tịch

TTGDTX - ĐTTX, Phòng Đào tạo, TTĐBCL - TTr - SĐH

3

Nguyễn Hữu Sáng

Phó chủ tịch

Phòng Quản trị, Trung tâm TT-TV Nguyễn Thúc Hào, Phòng Bảo vệ, TT Nội trú - Y tế

4

Phạm Thị Bình

UV Ban Thường vụ, Trưởng ban nữ công

Khoa Ngữ văn, Khoa GD Chính trị

5

Nguyễn Hồng Soa

UV Ban Thường vụ

Phòng HCTH, CTCT-HSSV, TC-KH-ĐN

6

Nguyễn Thế Tân

Chủ nhiệm UBKT

Trung tâm TH-TN, Khoa ĐTVT

7

Lê Danh Bình

UV Ban Chấp hành

Khoa Hoá học

8

Nguyễn Anh Dũng

UV Ban Chấp hành

Khoa Sinh học, Khoa GD Thể chất

9

Lê Xuân Sơn

UV Ban Chấp hành

Trường THPT Chuyên

10

Nguyễn Văn Phú

UV Ban Chấp hành

Khoa Vật Lý, Khoa Xây dựng

11

Nguyễn Văn Hoàn

UV Ban Chấp hành

Khoa Nông Lâm Ngư, Khoa GD Quốc phòng

12

Thái Thị Kim Oanh

UV Ban Chấp hành

Khoa Kinh tế, KH-TC-DAXD

13

Phạm Thị Thuý Liễu

UV Ban Chấp hành

Khoa Luật, Khoa Lịch sử

14

Phạm Xuân Chung

UV Ban Chấp hành

Khoa Toán, Khoa CNTT

15

Vũ Thị Việt Hương

UV Ban Chấp hành

Khoa Ngoại ngữ, Khoa  Địa lý

 

 


            II. Ban Thường vụ Công đoàn trường khoá XXXII

            1. Đồng chí Nguyễn Thị Hường: Chủ tịch Công đoàn trường, phụ trách chung và công tác đối ngoại, thi đua - khen thưởng.

            2. Đồng chí Thái Văn Thành: Phó Chủ tịch Công đoàn trường, phụ trách công tác chính trị tư tưởng, Ban Thanh tra nhân dân.

            3. Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng: Phó Chủ tịch Công đoàn trường, phụ trách công tác đời sống.

            4. Đồng chí Phạm Thị Bình: Uỷ viên, phụ trách công tác nữ công.

            5. Đồng chí Nguyễn Hồng Soa: Uỷ viên, phụ trách công tác tổ chức, tuyên truyền.

            III. Chủ tịch Công đoàn trường khoá XXXII

            1. Đồng chí Nguyễn Thị Hường

            IV. Phó Chủ tịch Công đoàn trường khoá XXXII

            1. Đồng chí Thái Văn Thành

            2. Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng

            V. Uỷ ban kiểm tra Công đoàn trường khoá XXXII

            1. Đồng chí Nguyễn Thế Tân: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường, Phó Giám đốc Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm, Chủ nhiệm Uỷ ban.

            2. Đồng chí Phạm Xuân Chung: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường, Chủ tịch CĐBP khoa Toán, uỷ viên.

            3. Đồng chí Lê Thị Kiều Nga: Chủ tịch CĐBP khoa ĐTVT, uỷ viên.

            4. Đồng chí Nguyễn Quang Thịnh: Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, uỷ viên.

            5. Đồng chí Nguyễn Đình Huy: Chủ tịch CĐBP ĐBCL-TTrGD-SĐH, uỷ viên.

            VI. Ban Chuyên môn Công đoàn trường khoá XXXII

            1. Đồng chí Nguyễn Anh Dũng: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường, Chủ tịch CĐBP khoa Sinh học, Trưởng ban.

            2. Đồng chí Lê Xuân Sơn: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên, uỷ viên.

            3. Đồng chí Trần Anh Hào: Chủ tịch CĐBP khoa Ngữ văn, uỷ viên.

            4. Đồng chí Lê Danh Bình: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường, Chủ tịch CĐBP khoa Hoá học, uỷ viên.

            5. Đồng chí Phạm Thị Thuý Liễu: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường, Chủ tịch CĐBP khoa Luật, uỷ viên.

            6. Đồng chí Vũ Xuân Hùng: Chủ tịch CĐBP khoa Xây dựng, uỷ viên.

            VII. Ban Tổ chức - Tuyên giáo Công đoàn trường khoá XXXII

            1. Đồng chí Nguyễn Hồng Soa: Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn trường, Trưởng ban.

            2. Đồng chí Nguyễn Văn Phú: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường, Chủ tịch CĐBP khoa Vật lý, ủy viên.

            3. Đồng chí Vũ Thị Việt Hương: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường, Chủ tịch CĐBP khoa Ngoại ngữ, ủy viên.

            VIII. Ban Nữ công Công đoàn trường khoá XXXII

            1. Đồng chí Phạm Thị Bình: Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn trường, Chủ tịch CĐBP khoa GD Chính trị, Trưởng ban.

            2. Đồng chí Thái Thị Kim Oanh: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường, Chủ tịch CĐBP khoa Kinh tế, uỷ viên.

            3. Đồng chí Trần Thị Thanh Vân: Chủ tịch CĐBP khoa Lịch sử, uỷ viên

            4. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Lộc: Chủ tịch CĐBP phòng TC-KH-ĐN, uỷ viên.

            5. Lê Thị Hương: UV BCH CĐBP khoa Ngữ văn, uỷ viên.

            6. Nguyễn Thị Giang An: Phó Chủ tịch CĐBP Khoa Sinh học, uỷ viên.

            IX. Ban Đời sống Công đoàn trường khoá XXXII

            1. Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng: Phó Chủ tịch Công đoàn trường,Trưởng ban.

            2. Đồng chí Nguyễn Anh Chương: Bí thư Đoàn trường, uỷ viên.

            3. Đồng chí Lê Minh Giang: Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường, uỷ viên.

            4. Đồng chí Đậu Bắc Sơn: Phó Chủ tịch CĐBP khoa GD Thể chất, uỷ viên.

            5. Đồng chí Lê Thị Mai Lâm: Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, uỷ viên.

            6. Đồng chí Nguyễn Văn Hoàn: Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường, Chủ tịch CĐBP khoa Nông Lâm Ngư, uỷ viên.

            7. Đồng chí Đậu Đăng Tuấn: Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, uỷ viên.