Công đoàn Trường Đại học Vinh kêu gọi cán bộ, viên chức và người lao động chung tay hỗ trợ, giúp đỡ để nhân dân, các thầy cô giáo, sinh viên và học sinh các tỉnh miền Trung khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Để công tác hỗ trợ được kịp thời, sau khi xin ý kiến của lãnh đạo Nhà trường, Ban Thường vụ Công đoàn Trường thống nhất triển khai các nội dung sau:

1. Các đơn vị, công đoàn bộ phận tuyên truyền, vận động sự ủng hộ của cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị; Lập danh sách các tập thể/cá nhân với mức đóng góp cụ thể.

2. Tại Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Trường Đại học Vinh được tổ chức vào lúc 7h30 ngày 24/10/2020 ở Hội trường A, đại diện các đơn vị, công đoàn bộ phận ủng hộ trực tiếp số tiền đã quyên góp được của đơn vị.

3. Công đoàn Trường sẽ tổng hợp, công bố số tiền đóng góp của từng đơn vị trong Hội nghị.

4. Trong tuần công tác thứ 8 (26/10/2020 - 01/11/2020), Công đoàn Trường sẽ tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà và thông báo công khai các đơn vị/cá nhân được hỗ trợ trên ioffice của Nhà trường.

Với truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam, Công đoàn Trường rất mong nhận được sự ủng hộ kịp thời, hiệu quả của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động để nhân dân, các thầy cô giáo, sinh viên và học sinh  các tỉnh miền Trung có thêm điều kiện khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra và ổn định cuộc sống.

Công đoàn Trường trân trọng những đóng góp của các tập thể/cá nhân trong toàn Trường!

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG