Tham dự Hội nghị có 218 đại biểu là các đồng chí: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Thư ký Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng ban Thanh tra nhân dân trường, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh trường, Trưởng ban nữ công trường và đại biểu khách mời, đại biểu bầu từ các đơn vị đại diện cho hơn 1.000 cán bộ, viên chức toàn trường về tham dự Hội nghị. GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Phạm Thị Bình - Chủ tịch Công đoàn trường; TS. Lê Thục Anh - Chủ tịch Công đoàn khoa Giáo dục chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức, năm học 2019 - 2020, Nhà trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Làm tốt công tác chính trị tư tưởng; tổ chức tốt phong trào thi đua và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học", hưởng ứng và triển khai phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Tổ chức tốt các hoạt động chính trị, sự kiện lớn của Nhà trường: tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng Trường 2015 - 2020 và bầu Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổng kết nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2015 - 2020 và bầu Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhà trường đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được đề ra tại Kế hoạch năm học, Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức, Nghị quyết của Hội đồng trường. Nhiều hoạt động đã được chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, có kết quả tốt, góp phần nâng cao toàn diện chất lượng hoạt động của Nhà trường trên tất cả các lĩnh vực, tạo những tiền đề, điều kiện thuận lợi hết sức quan trọng để Nhà trường bước sang giai đoạn phát triển 2020 - 2025 với mục tiêu: Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á.

Hội nghị đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức trong năm học qua, đồng thời thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Nhà trường phải vượt qua để tiếp tục có những bước phát triển vững chắc trong thời gian tới.

GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm học 2020 - 2021 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Năm học này cũng là năm học đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng Trường và nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2020 - 2025. Quán triệt Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục, với mục tiêu phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á.

TS. Trần Bá Tiến - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trình bày chương trình, kế hoạch năm học 2020 - 2021

Hội nghị đã đề ra các chỉ tiêu, kế hoạch năm học với 9 nhiệm vụ trọng tâm, 6 giải pháp chủ yếu, trong đó nhấn mạnh công tác xây dựng Nhà trường theo định hướng nghiên cứu; đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ quốc gia, các nguồn lực học thuật số, các yếu tố quốc tế hóa Nhà trường; tiếp tục đầu tư phát triển, hoàn thiện mô hình, quy trình và các chương trình đào tạo đại học theo tiếp cận CDIO; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường công bố quốc tế, đăng ký phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích; Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược đảm bảo chất lượng giai đoạn 2018 - 2025...

TS. Phạm Thị Bình - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn trường trình bày tổng hợp góp ý của Hội nghị các đơn vị

Tham luận và một số ý kiến tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã tổng kết công tác của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2020; bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí. Giao cho Ban Thường vụ Công đoàn trường tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức, hướng dẫn và cụ thể hóa các hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và năm học 2020 - 2021.

ThS. Vũ Thị Việt Hương - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2020 trình bày báo cáo tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn trường đã phát động kêu gọi cán bộ, viên chức, người lao động ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt gây ra. Đại biểu tham dự Hội nghị đã thay mặt cán bộ, viên chức toàn trường quyên góp hơn 265 triệu đồng số tiền của cán bộ, viên chức toàn Trường ủng hộ. Ban Thường vụ Công đoàn trường rất xúc động, trong thời gian tới sẽ chuyển kinh phí trên hỗ trợ, giúp đỡ để nhân dân, các thầy cô giáo, sinh viên và học sinh các tỉnh miền Trung khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đại biểu tham dự Hội nghị ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của lũ lụt

TT. ĐHV