I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 133 năm Ngày Quốc tế Lao động; 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam; 68 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam và 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh.

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho cán bộ công đoàn, đoàn viên, nhà giáo và người lao động; thúc đẩy phong trào thể dục thể thao và tinh thần "làm việc tốt, vui chơi khỏe" trong Nhà trường.

- Tăng cường mối quan hệ giao lưu, đoàn kết giữa các đơn vị, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trong Nhà trường;

2. Yêu cầu

- Thu hút đông đảo cán bộ công đoàn, đoàn viên, nhà giáo và người lao động trong toàn Trường, không phân biệt lứa tuổi tham gia thi đấu;

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn Trường và các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong Trường;

- Các đội thi đấu nghiêm túc, tích cực, fair play và đảm bảo đúng lịch trình.

II. CÁC MÔN THI ĐẤU, HÌNH THỨC THI ĐẤU

Mỗi Đội tham gia Giải thành lập 6 Đội tuyển bao gồm Vận động viên, Đội trưởng, Huấn luyện viên, để tham gia thi đấu 6 môn sau đây:

1. Kéo co

- Mỗi đội tuyển kéo co gồm 20 Vận động viên tham gia thi đấu chính thức (10 nam, 10 nữ) và 20 Vận động viên dự bị (10 nam, 10 nữ).

- Hình thức, thể lệ và trang phục thi đấu (xem Điều lệ đính kèm).

2. Chạy Việt dã

- Mỗi đội tuyển Chạy Việt dã gồm 10 Vận động viên tham gia thi đấu chính thức (5 nam, 5 nữ) và 10 Vận động viên dự bị (5 nam, 5 nữ).

- Hình thức, thể lệ và trang phục thi đấu (xem Điều lệ đính kèm).

3. Bóng chuyền hơi nữ

- Mỗi đội tuyển Bóng chuyền hơi nữ gồm 5 Vận động viên tham gia thi đấu chính thức và 10 Vận động viên dự bị.

- Hình thức, thể lệ và trang phục thi đấu (xem Điều lệ đính kèm).

4. Bóng đá mini nam

- Mỗi đội tuyển Bóng đá nam mini gồm 7 Vận động viên tham gia thi đấu chính thức; số lượng Vận động viên dự bị không hạn chế.

- Hình thức, thể lệ và trang phục thi đấu (xem Điều lệ đính kèm).

5. Cầu lông

- Mỗi Đội tham gia Giải thành lập nhóm Vận động viên và đăng ký tham gia thi đấu các nội dung: Đơn nam, Đơn nữ, Đôi nam, Đôi nữ, Đôi nam nữ. Ban Tổ chức căn cứ vào số lượng đăng ký của các Đội để sắp xếp lịch thi đấu.

- Hình thức, thể lệ và trang phục thi đấu (xem Điều lệ đính kèm).

6. Bóng bàn nam

- Mỗi Đội tham gia Giải thành lập nhóm Vận động viên và đăng ký tham gia thi đấu các nội dung: Đơn nam trên 50 tuổi, Đơn nam dưới 50 tuổi, Đôi nam, Đôi Lãnh đạo. Ban Tổ chức căn cứ vào số lượng đăng ký của các Đội để sắp xếp lịch thi đấu.

- Hình thức, thể lệ và trang phục thi đấu (xem Điều lệ đính kèm).

III. PHÂN CHIA CÁC ĐỘI THI ĐẤU

- Căn cứ vào tổ chức đơn vị và Công đoàn bộ phận trong toàn trường; sau khi tham khảo ý kiến của các ban chuyên môn và đông đảo đoàn viên Công đoàn các đơn vị, Ban Thường vụ Công đoàn phân chia các đội như sau:

 

Tên đội

Thành phần

Bảng đấu

Đội số 1

CĐBP các ĐV: Viện SP Tự nhiên, Viện SP Xã hội.

Bảng A

Đội số 2

CĐBP các ĐV: Viện KT&CN, Viện CN HS-MT, Viện KHXH&NV.

Bảng B

Đội số 3

CĐBP các ĐV: Ban Quản lý Cơ sở II, Viện NN&TN, Trung tâm GDQP&AN, Khoa GD Thể chất.

Bảng A

Đội số 4

CĐBP các ĐV: Khoa SP Ngoại ngữ, Khoa Kinh tế, Khoa Giáo dục.

Bảng B

Đội số 5

CĐBP các ĐV: Khoa Xây dựng, Khoa Luật, Trung tâm TT-TV Nguyễn Thúc Hào.

Bảng A

Đội số 6

CĐBP các ĐV: Trường THPT Chuyên, Trường THSP.

Bảng B

Đội số 7

CĐBP các ĐV: VP Đảng - Đoàn thể, Phòng TCCB, Phòng HCTH, Phòng KH-TC, Phòng Đào tạo, Phòng ĐT SĐH, Phòng TTr-PC, Phòng KH&HTQT, Phòng CTCT-HSSV, Trung tâm GDTX, Trung tâm NC-KNST, Trung tâm BD NVSP, Trung tâm DV, HTSV&QHDN, BQL Chương trình ETEP, BQL Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Nhà XB.

Bảng A

Đội số 8

CĐBP các ĐV: Phòng QT&ĐT, Trung tâm TH-TN, Trung tâm ĐBCL, Trung tâm KĐCLGD, Trung tâm CNTT, Trung tâm Nội trú, Trạm Y tế.

Bảng B

 

- Mỗi đội chuẩn bị đủ số lượng Vận động viên dự thi đầy đủ 6 môn thi đấu theo quy định của Ban Tổ chức giải.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THAO 

1. Thời gian: Từ ngày 16/4/2019 đến ngày 5/5/2019.

2. Địa điểm: Khuôn viên Sân vận động và Nhà Thi đấu Cơ sở I.

3. Thời gian khai mạc, bế mạc, trao giải và tổng kết:

- Khai mạc: 14h00 ngày 16/4/2019 tại Nhà Thi đấu Cơ sở I;

- Thi đấu: Theo lịch của Ban Tổ chức giải;

- Bế mạc và trao giải: 17h00 ngày 5/5/2019 tại Nhà Thi đấu Cơ sở I.

V. TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ

1. Họp triển khai đến các đơn vị 

- Thời gian: 16h00 ngày 10/4/2019;

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành (họp Công đoàn Trường).

2. Họp chuyên môn (Bốc thăm, phân cặp đấu cho từng môn thi và thống nhất nguyên tắc trước khi thi đấu)

- Thời gian: 16h30 ngày 10/4/2019;

- Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành (họp Công đoàn Trường).

3. Đăng ký danh sách vận động viên thi đấu

Các đội tham gia Giải lập danh sách Trưởng đoàn, Vận động viên, Đội trưởng, Huấn luyện viên của từng môn thi gửi về Văn phòng Đảng - Đoàn thể trước ngày 17h00 ngày 12/4/2019.

VI. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Ban Tổ chức chỉ tổ chức thi đấu các môn khi có đầy đủ các vận động viên đã đăng ký của các đơn vị tham gia. Lịch thi đấu sẽ được gửi về Văn phòng các đơn vị; gửi qua email của lãnh đạo các đội và đăng tải trên website của Nhà trường.

2. Các đơn vị - Lãnh đội và Đội trưởng phải chịu trách nhiệm về sức khỏe của Vận động viên mình trong quá trình tham dự hội thao.

3. Trước khi diễn ra các trận đấu 15 phút, Ban Tổ chức và Trọng tài gọi tên đơn vị - vận động viên nếu không có mặt xem như bỏ cuộc và bị xử thua theo luật.

VII. GIẢI THƯỞNG

1. Giải Bóng đá mini:

- Vô địch: Cờ + tiền thưởng

- Á quân: Cờ + tiền thưởng

- Hạng Ba: Cờ + tiền thưởng

- Hạng Tư: Cờ + tiền thưởng

2. Giải Bóng chuyên hơi:

- Vô địch: Cờ + tiền thưởng

- Á quân: Cờ + tiền thưởng

- Hạng Ba: Cờ + tiền thưởng

- Hạng Tư: Cờ + tiền thưởng

3. Giải Kéo co:

- Vô địch: Cờ + tiền thưởng

- Á quân: Cờ + tiền thưởng

- Hạng Ba: Cờ + tiền thưởng

- Hạng Tư: Cờ + tiền thưởng

4. Giải Việt dã:

- Vô địch: Cờ + tiền thưởng

- Á quân: Cờ + tiền thưởng

- Hạng Ba: Cờ + tiền thưởng

- Hạng Tư: Cờ + tiền thưởng

5. Giải Cầu lông

- Nhất đơn nam: Cờ + tiền thưởng

- Nhì đơn nam: Cờ + tiền thưởng

- Nhất đơn nữ: Cờ + tiền thưởng

- Nhì đơn nữ: Cờ + tiền thưởng

- Nhất đôi nam: Cờ + tiền thưởng

- Nhì đôi nam: Cờ + tiền thưởng

- Nhất đôi nữ: Cờ + tiền thưởng

- Nhì đôi nữ: Cờ + tiền thưởng

- Nhất đôi nam nữ: Cờ + tiền thưởng

- Nhì đôi nam nữ: Cờ + tiền thưởng

6. Giải Bóng bàn nam

- Nhất đơn nam trên 50 tuổi: Cờ + tiền thưởng

- Nhì đơn nam trên 50 tuổi: Cờ + tiền thưởng

- Ba đơn nam trên 50 tuổi: Cờ + tiền thưởng

- Tư đơn nam trên 50 tuổi: Cờ + tiền thưởng

- Nhất đơn nam dưới 50 tuổi: Cờ + tiền thưởng

- Nhì đơn nam dưới 50 tuổi: Cờ + tiền thưởng

- Ba đơn nam dưới 50 tuổi: Cờ + tiền thưởng

- Tư đơn nam dưới 50 tuổi: Cờ + tiền thưởng

- Nhất đôi nam: Cờ + tiền thưởng

- Nhì đôi nam: Cờ + tiền thưởng

- Ba đôi nam: Cờ + tiền thưởng

- Ba đôi nam: Cờ + tiền thưởng

- Nhất đôi Lãnh đạo: Cờ + tiền thưởng

- Nhì đôi Lãnh đạo: Cờ + tiền thưởng

- Ba đôi Lãnh đạo: Cờ + tiền thưởng

7. Giải toàn đoàn:

  Ban Tổ chức xếp giải toàn đoàn theo 3 tiêu chí sau:

- Các đội phải tham gia đầy đủ cả 6 nội dung;

- Tính tổng điểm tất cả các nội dung thi đấu;

- Không có vận động viên nào vi phạm quy chế, Điều lệ Giải.

8. Các giải phụ:

- Giải cổ động viên cuồng nhiệt nhất (Tính cho cả 6 nội dung)

- Giải trang phục (Tính cho cả 6 nội dung)

- Giải Hoa khôi, Á khôi (Giải bóng chuyền hơi)

- Giải vận động viên nhiều tuổi nhất (Tính cho cả 6 nội dung)

- Giải vận động viên ghi nhiều bàn thắng (Giải Bóng đá mini)

- Giải thủ môn xuất sắc nhất (Giải Bóng đá mini)         

- Giải Đội "Fair Play"

Ban Tổ chức sẽ bình chọn và dựa vào kết quả thi đấu của các đội

VIII. KINH PHÍ TỔ CHỨC

1. Kinh phí luyện tập, thi đấu do các đơn vị bố trí và Công đoàn trường hỗ trợ.

2. Kinh phí tổ chức giải do Công đoàn Trường bố trí và Nhà trường hỗ trợ.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Công đoàn Trường thành lập Ban Tổ chức, các Tổ trọng tài xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, tổ chức bốc thăm để tổ chức Giải.

2. Giao cho Ban Tổ chức - Tuyên giáo chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nội dung, tổ chức chỉ đạo và điều hành Giải.

3. Các Công đoàn bộ phận báo cáo chủ trương, kế hoạch với chính quyền đồng cấp, thành lập các đội tuyển, tổ chức tập luyện nghiêm túc, tham gia giải theo đúng lịch trình của Ban Tổ chức sắp xếp và không làm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của các cá nhân và tập thể.

4. Giao cho Công đoàn bộ phận Nội trú - Y tế phụ trách công tác phục vụ, chăm sóc y tế theo lịch thi đấu của Ban Tổ chức.

5. Giao cho Công đoàn bộ phận Khoa Giáo dục Thể chất phụ trách công tác chuẩn bị sân bãi thi đấu, các tổ trọng tài cho các nội dung thi đấu.

Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các ban của Công đoàn Trường, Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận khẩn trương triển khai thực hiện để giải thể thao đạt kết quả tốt đẹp. Kết quả của Giải thể thao sẽ được Ban Thường vụ Công đoàn đưa vào làm tiêu chí đánh giá, xét thi đua khen thưởng cuối năm cho các đơn vị./.