I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 135 năm Ngày Quốc tế Lao động; 70 năm thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho cán bộ, nhà giáo và người lao động; thúc đẩy phong trào thể dục thể thao và tinh thần "làm việc tốt, vui chơi khỏe" trong Nhà trường.

- Tăng cường mối quan hệ giao lưu, đoàn kết giữa các đơn vị, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trong Nhà trường;

2. Yêu cầu

- Thu hút đông đảo cán bộ công đoàn, đoàn viên, nhà giáo và người lao động trong toàn Trường, không phân biệt lứa tuổi tham gia thi đấu;

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn Trường và các đơn vị, tổ chức đoàn thể trong Trường;

- Các đội thi đấu nghiêm túc, tích cực, fair play và đảm bảo đúng lịch trình.

II. CÁC MÔN THI ĐẤU, HÌNH THỨC THI ĐẤU

Mỗi Đội tham gia Giải thành lập 6 Đội tuyển (bao gồm Vận động viên, Đội trưởng, Huấn luyện viên cho mỗi đội). Trong mỗi trận đấu, đảm bảo mỗi đội phải có cầu thủ của ít nhất 2 công đoàn bộ phận cùng tham gia. Cụ thể:

1. Kéo co

- Mỗi đội tuyển kéo co gồm 20 Vận động viên tham gia thi đấu chính thức (10 nam, 10 nữ) và 20 Vận động viên dự bị (10 nam, 10 nữ).

- Hình thức, thể lệ và trang phục thi đấu (xem Điều lệ đính kèm).

2. Chạy Việt dã

- Mỗi đội tuyển Chạy Việt dã gồm 10 Vận động viên tham gia thi đấu chính thức (5 nam, 5 nữ) và 10 Vận động viên dự bị (5 nam, 5 nữ).

- Hình thức, thể lệ và trang phục thi đấu (xem Điều lệ đính kèm).

3. Bóng chuyền hơi phối hợp nam nữ

- Mỗi đội tuyển Bóng chuyền hơi gồm 5 Vận động viên (3 nữ, 2 nam) tham gia thi đấu chính thức và 10 Vận động viên dự bị.

- Hình thức, thể lệ và trang phục thi đấu (xem Điều lệ đính kèm).

4. Bóng đá nam 7 người

- Mỗi đội tuyển Bóng đá nam gồm 7 Vận động viên tham gia thi đấu chính thức; số lượng Vận động viên dự bị không hạn chế.

- Hình thức, thể lệ và trang phục thi đấu (xem Điều lệ đính kèm).

5. Cầu lông

- Mỗi Đội tham gia Giải thành lập nhóm Vận động viên và đăng ký tham gia thi đấu các nội dung: Đơn nam, Đơn nữ, Đôi nam, Đôi nữ, Đôi nam nữ. Ban Tổ chức căn cứ vào số lượng đăng ký của các Đội để sắp xếp lịch thi đấu.

- Hình thức, thể lệ và trang phục thi đấu (xem Điều lệ đính kèm).

6. Bóng bàn nam

- Mỗi Đội tham gia Giải thành lập nhóm Vận động viên và đăng ký tham gia thi đấu các nội dung: Đơn nam trên 50 tuổi, Đơn nam dưới 50 tuổi, Đôi nam. Ban Tổ chức căn cứ vào số lượng đăng ký của các Đội để sắp xếp lịch thi đấu.

- Hình thức, thể lệ và trang phục thi đấu (xem Điều lệ đính kèm).

III. PHÂN CHIA CÁC ĐỘI THI ĐẤU

1. Căn cứ vào tổ chức đơn vị và Công đoàn bộ phận trong toàn trường; sau khi tham khảo ý kiến của các ban chuyên môn và đông đảo đoàn viên Công đoàn các đơn vị, Ban Chấp hành Công đoàn phân chia các đội như sau:

 

Tên đội

Thành phần

Bảng đấu

Đội số 1

CĐBP: Khoa Giáo dục, Trường THSP

Bảng A

Đội số 2

CĐBP: QT&ĐT, TH-TN, ĐBCL, Nội trú - Y tế, Thư viện

Bảng B

Đội số 3

CĐBP: BQL Cơ sở II, Khoa GD Thể chất

Bảng A

Đội số 4

CĐBP: Khoa Xây dựng, Khoa Luật, Viện CN HS-MT

Bảng B

Đội số 5

CĐBP: Khoa SP Ngoại ngữ, Khoa Kinh tế, Trường THPT Chuyên

Bảng A

Đội số 6

CĐBP: VP Đảng - HĐT - Đoàn thể, Tổ chức - Khoa học - Xuất bản, HCTH, KH-TC, Đào tạo, ĐT SĐH - Thanh tra -Pháp chế, CTCT-HSSV, GDTX

Bảng B

Đội số 7

CĐBP: Viện SP Tự nhiên, Viện SP Xã hội, Viện KT&CN, Viện KHXH&NV

Bảng A

Đội số 8

CĐBP: Viện NN&TN, Trung tâm GDQP&AN

Bảng B

 

2. Mỗi đội chuẩn bị đủ số lượng Vận động viên dự thi đầy đủ 6 môn thi đấu theo quy định của Ban Tổ chức giải.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC GIẢI 

1. Thời gian: Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 25/4/2021.

2. Địa điểm: Khuôn viên Sân vận động và Nhà Thi đấu Cơ sở I.

Lưu ý: 2 trận bán kết Giải Bóng đá nam tổ chức thi đấu tại Cơ sở II.

3. Tổng kết và trao giải: 17h00 ngày 25/4/2021 tại Nhà Thi đấu Cơ sở I.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Họp chuyên môn, bốc thăm, phân cặp, thống nhất nguyên tắc thi đấu

- Thời gian: 08h00 ngày 02/4/2021;

- Địa điểm: Hội trường tầng 8, Nhà điều hành.

2. Đăng ký danh sách vận động viên thi đấu

Các đội tham gia Giải lập danh sách Trưởng đoàn, Vận động viên, Đội trưởng, Huấn luyện viên của từng môn thi gửi về Văn phòng Đảng - Hội đồng trường - Đoàn thể qua mail: congdoandhv@gmail.com trước 11h30 ngày 5/4/2021.

VI. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Ban Tổ chức chỉ tổ chức thi đấu các môn khi có đầy đủ các vận động viên đã đăng ký của các đơn vị tham gia. Lịch thi đấu sẽ được gửi về Văn phòng các đơn vị; gửi qua email của lãnh đạo các đội và đăng tải trên website của Nhà trường.

2. Các đơn vị - Lãnh đội và Đội trưởng phải chịu trách nhiệm về sức khỏe của Vận động viên mình trong quá trình tham dự hội thao.

3. Trước khi diễn ra các trận đấu 15 phút, Ban Tổ chức và Trọng tài gọi tên đơn vị - vận động viên nếu không có mặt xem như bỏ cuộc và bị xử thua theo luật.

VII. GIẢI THƯỞNG

1. Giải Bóng đá nam:

- Vô địch: Cờ + tiền thưởng

- Á quân: Cờ + tiền thưởng

- Hạng Ba: Cờ + tiền thưởng

2. Giải Bóng chuyền hơi:

- Vô địch: Cờ + tiền thưởng

- Á quân: Cờ + tiền thưởng

- Hạng Ba: Cờ + tiền thưởng

3. Giải Kéo co:

- Vô địch: Cờ + tiền thưởng

- Á quân: Cờ + tiền thưởng

- Hạng Ba: Cờ + tiền thưởng

4. Giải Việt dã:

- Vô địch: Cờ + tiền thưởng

- Á quân: Cờ + tiền thưởng

- Hạng Ba: Cờ + tiền thưởng

- Hạng Tư: Cờ + tiền thưởng

5. Giải Cầu lông

- Nhất đơn nam: Cờ + tiền thưởng

- Nhì đơn nam: Cờ + tiền thưởng

- Nhất đơn nữ: Cờ + tiền thưởng

- Nhì đơn nữ: Cờ + tiền thưởng

- Nhất đôi nam: Cờ + tiền thưởng

- Nhì đôi nam: Cờ + tiền thưởng

- Nhất đôi nữ: Cờ + tiền thưởng

- Nhì đôi nữ: Cờ + tiền thưởng

- Nhất đôi nam nữ: Cờ + tiền thưởng

- Nhì đôi nam nữ: Cờ + tiền thưởng

6. Giải Bóng bàn

- Nhất đơn nam trên 50 tuổi: Cờ + tiền thưởng

- Nhì đơn nam trên 50 tuổi: Cờ + tiền thưởng

- Ba đơn nam trên 50 tuổi: Cờ + tiền thưởng

- Nhất đơn nam dưới 50 tuổi: Cờ + tiền thưởng

- Nhì đơn nam dưới 50 tuổi: Cờ + tiền thưởng

- Ba đơn nam dưới 50 tuổi: Cờ + tiền thưởng

- Nhất đôi nam: Cờ + tiền thưởng

- Nhì đôi nam: Cờ + tiền thưởng

- Ba đôi nam: Cờ + tiền thưởng

7. Giải Toàn đoàn: Ban Tổ chức xếp giải toàn đoàn theo 3 tiêu chí sau:

- Các đội phải tham gia đầy đủ cả 4 nội dung bắt buộc (Việt dã, Bóng đá, Bóng chuyền hơi phối hợp nam nữ, Kéo co); 2 nội dung tự chọn (Bóng bàn, Cầu lông) tính điểm thưởng;

- Tính tổng điểm 4 nội dung bắt buộc + điểm thưởng cho nội dung tự chọn;

- Không có vận động viên nào vi phạm quy chế, Điều lệ Giải.

8. Các giải phụ:

- Giải cổ động viên cuồng nhiệt nhất (Tính cho cả 6 nội dung)

- Giải trang phục (Tính cho cả 6 nội dung)

- Giải Hoa khôi, Á khôi 1, Á khôi 2 (Tính cho cả 6 nội dung)

- Giải vận động viên nhiều tuổi nhất (Tính cho cả 6 nội dung)

- Giải vận động viên ghi nhiều bàn thắng (Giải Bóng đá nam)

- Giải thủ môn xuất sắc nhất (Giải Bóng đá nam)         

- Giải Đội "Fair Play"

Ban Tổ chức sẽ bình chọn và dựa vào kết quả thi đấu của các đội

VIII. KINH PHÍ TỔ CHỨC

1. Kinh phí luyện tập, thi đấu do các đơn vị bố trí.

2. Kinh phí tổ chức giải do Công đoàn Trường bố trí và Nhà trường hỗ trợ.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chấp hành Công đoàn Trường thành lập Ban Tổ chức; mời trọng tài điều hành các nội dung thi đấu; xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, tổ chức bốc thăm để tổ chức Giải.

2. Giao cho Ban Tổ chức - Tuyên giáo chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nội dung, sắp xếp các tổ trọng tài cho các nội dung thi đấu, tổ chức chỉ đạo và điều hành Giải.

3. Các Công đoàn bộ phận báo cáo chủ trương, kế hoạch với chính quyền đồng cấp, thành lập các đội tuyển, tổ chức tập luyện nghiêm túc, tham gia giải theo đúng lịch trình của Ban Tổ chức sắp xếp và không làm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn của các cá nhân và tập thể.

4. Giao cho Công đoàn bộ phận Nội trú - Y tế phụ trách công tác phục vụ, chãm sóc y tế theo lịch thi đấu của Ban Tổ chức.

5. Giao cho Công đoàn bộ phận Khoa Giáo dục Thể chất phụ trách công tác chuẩn bị sân bãi thi đấu.

Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các ban của Công đoàn Trường, Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận khẩn trương triển khai thực hiện để giải thể thao đạt kết quả tốt đẹp. Kết quả của Giải thể thao sẽ được Ban Chấp hành Công đoàn đưa vào làm tiêu chí đánh giá, xét thi đua khen thưởng cuối năm cho các đơn vị./.