TT

Giải

Đội thi

1.

Giải Đặc biệt

Đội số 20: CĐBP Trường Thực hành Sư phạm

2.

Giải Nhất

Đội số 9: CĐBP Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn

3.

Đội số 6: CĐBP Viện Sư phạm Tự nhiên

4.

Giải Nhì

Đội số 2: CĐBP Khoa Luật

5.

Đội số 3: CĐBP Khoa Kinh tế

6.

Đội số 15: Các CĐBP: Tổ chức - Khoa học - Xuất bản;  Đào tạo Sau Đại học - Thanh tra Pháp chế

7.

Đội số 17: CĐBP Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

8.

Đội số 13: Các CĐBP: Trung tâm Đảm bảo chất lượng; Nội trú - Y tế

9.

Đội số 19: CĐBP Trường THPT Chuyên

10.

Giải Ba

Đội số 18: Các CĐBP: Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Quản trị và Đầu tư; VP Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể

11.

Đội số 16: Các CĐBP: Phòng Hành chính Tổng hợp; Phòng Đào tạo; Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên.

12.

Đội số 14: Các CĐBP: Trung tâm TT-TV Nguyễn Thúc Hào; Trung tâm Giáo dục thường xuyên

13.

Đội số 8: CĐBP Viện Sư phạm Xã hội

14.

Giải Khuyến khích

Đội số 11: Các CĐBP: Viện Nông nghiệp và Tài nguyên; Ban Quản lý Cơ sở II

15.

Đội số 12: Các CĐBP: Khoa Giáo dục thể chất; Trung tâm GDQP&AN

16.

Đội số 5: CĐBP Khoa Sư phạm Ngoại ngữ