1. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hưởng ứng phong trào thi đua năm học 2016 - 2017 với chủ đề "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà", thực hiện khẩu hiệu "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", xây dựng nếp sống văn hoá, thực hành tiết kiệm trong nữ cán bộ, đoàn viên; đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện tốt công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của nữ giảng viên, giáo viên; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác của nữ cán bộ, viên chức khối hành chính. Ban Nữ công sẽ phối hợp với Ban Chuyên môn của Công đoàn trường dự giờ của một số cán bộ nữ. Tổ Nữ công các đơn vị đăng ký giờ dạy thao giảng của cán bộ nữ qua email: congdoandhv@gmail.com trước ngày 10/10/2016.

2. Tổ Nữ công các đơn vị tùy theo điều kiện cụ thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 phù hợp, vui tươi và ý nghĩa.

Để đảm bảo quyền lợi và kịp thời động viên nữ cán bộ, viên chức, Ban Nữ công Công đoàn trường đề nghị các Công đoàn bộ phận gửi danh sách cán bộ nữ (có xác nhận của Chủ tịch Công đoàn bộ phận) về Văn phòng Công đoàn trường trước ngày 10/10/2016 (Thứ Hai) để nhận kinh phí theo quy định.

3. Ban Nữ công tổ chức hoạt động về nguồn cho nữ cán bộ, viên chức tiêu biểu của Nhà trường:

- Thời gian: 01 ngày, từ 6 giờ 30', ngày 15/10/2016 (Sáng thứ Bảy).

- Địa điểm: Khu lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Khu di tích Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Quần thể di tích lịch sử văn hoá Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc.

- Thành phần: Ban Chấp hành Công đoàn trường, các ban của Công đoàn trường; Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng các Tổ Nữ công; nữ Trưởng, Phó các đơn vị trong toàn trường; các đoàn viên được khen thưởng các cấp trong năm học 2015 - 2016.

Để thực hiện đầy đủ, chu đáo nội dung của hoạt động về nguồn và thuận lợi cho công tác tổ chức, Ban Nữ công Trường yêu cầu Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng các Tổ Nữ Công lập danh sách đại biểu tham dự của đơn vị nộp về Văn phòng Công đoàn Trường trước ngày 10/10/2016 (Thứ Hai). Ban Nữ công Trường sẽ có thông báo chi tiết về nội dung, chương trình, lưu ý đại biểu sau khi đã hoàn tất công tác chuẩn bị.

Nhận được công văn này, Ban Thường vụ và Ban Nữ công Công đoàn trường yêu cầu các Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng các Tổ Nữ công nghiêm túc triển khai thực hiện./.