Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Thái Văn Thành - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Ngô Đình Phương - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Hoa Du - Chủ tịch Hội đồng trường; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc, Trưởng các đơn vị trong toàn trường. Về phía Công đoàn Trường Đại học VinhPGS.TS. Nguyễn Thị Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Trường; Các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn trường khóa XXXII, Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận, các ban của Công đoàn; Các đồng chí là Trưởng Bộ môn, Trợ lý đào tạo, cố vấn học tập của các khoa đào tạo; Tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn của Trường THPT Chuyên và Trường TH Sư phạm.

Ngày 4/11/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ra Nghị quyết số 29-NQ/TW "về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" nhằm tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả; xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Trường Đại học Vinh là đơn vị hành chính sự nghiệp, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường là cơ sở đào tạo đại học đa ngành, đa cấp ở khu vực Bắc Trung Bộ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và thích ứng nhanh với thế giới việc làm; là trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước; hướng đến là trường đại học trọng điểm quốc gia, là thành viên của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN), có một số ngành đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Trường Đại học Vinh đã xây dựng Chương trình hành động và ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương với những nội dung chính như: Tham gia đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông; Đổi mới đào tạo giáo viên phổ thông; Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường; Kiện toàn tổ chức bộ máy, tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý; Thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyển sinh theo nhóm ngành, khối ngành; Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường phát triển hợp tác, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với nước ngoài.

Để tiếp tục xây dựng và phát triển Trường Đại học Vinh trong giai đoạn mới, đặc biệt là để thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, hội nghị lần thứ tám, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Hội nghị "Công đoàn Trường Đại học Vinh với việc nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo" là hoạt động thiết thức nhằm trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay về nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo ở Trường Đại học Vinh theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thị Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Trường đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Hội nghị, Công đoàn trường đã triển khai kế hoạch đến các đoàn viên, các công đoàn bộ phận trong Trường; các công đoàn bộ phận tổ chức hội nghị ở đơn vị mình và thu hút đông đảo các đoàn viên tham gia với kết quả rất đáng khích lệ. Từ kết quả Hội nghị ở các công đoàn bộ phận, Công đoàn trường đã nhận được 60 bài viết được các đơn vị giới thiệu tham dự Hội nghị cấp trường. Ban Tổ chức, Ban biên tập đã chọn 6 bài để báo cáo tại Hội nghị và 36 bài đăng vào kỷ yếu của Hội nghị.


PGS.TS. Nguyễn Thị Hường phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội nghị

Với thời lượng 1 buổi, Hội nghị "Công đoàn Trường Đại học Vinh với việc nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo" đã tập trung thảo luận về vai trò của Công đoàn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, các vấn đề đổi mới nội dung và phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy năng lực người học, vấn đề đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học; Các giải pháp giúp đỡ người học trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học; Công tác quản lý của các đơn vị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên và người học.Chủ trì Hội nghị: PGS.TS. Ngô Đình Phương, PGS.TS. Nguyễn Thị Hường, TS. Nguyễn Anh Dũng

Thư ký Hội nghị: TS. Phạm Xuân Chung, TS. Phạm Thị Bình


ThS. Bùi Thị Cần trình bày tham luận: "Đổi mới tư duy của người thầy nhằm phát triển tư duy sáng tạo của người học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay"


TS. Phạm Xuân Chung trình bày tham luận: "Dạy học môn Toán ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh"


TS. Thái Thị Kim Oanh trình bày tham luận: "Nâng cao năng lực tự học cho sinh viên dưới khía cạnh trách nhiệm của giảng viên"

Phát biểu chỉ đạo và đánh giá Hội nghị, GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh một số vấn đề sau: Chất lượng đào tạo là yếu tố quyết định làm nên thương hiệu và sự sống còn của Nhà trường; Nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường hiện nay; Giảng viên là yếu tố quyết định trong việc giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo, do vậy giảng viên cần tận tâm và có trách nhiệm với nghề dạy học; Giảng viên có trình độ tiếng Anh sẽ được ưu tiên trong việc cử đi công tác ở nước ngoài. Mặc dù còn có những khó khăn, hạn chế nhưng Nhà trường sẽ có những giải pháp để nâng cao chất lượng tiếng Anh của sinh viên như mở lớp dạy bằng hoàn toàn tiếng Anh, sinh viên được tuyển chọn cẩn thận, số lượng khoảng 30 em, dạy 1 tiết bằng tiếng Anh tính 2 tiết chuẩn, giảng viên phải có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh... Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, đồng chí Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá cao ý nghĩa của Hội nghị và mong muốn tinh thần của hội nghị sẽ lan toả và có tác động mạnh mẽ đến tất cả cán bộ viên chức của Nhà trường tạo nên một phong trào thi đua trong nghiên cứu khoa học, trong giảng dạy của giảng viên và trong học tập của sinh viên. Công đoàn Trường đã chọn trúng vấn đề để tổ chức Hội nghị nhằm tạo diễn đàn cho cán bộ công đoàn toàn Trường thảo luận, trao đổi về tính cấp thiết, nội dung và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Quá trình chuẩn bị công phu, các bài tham luận trong Hội nghị thể hiện sự trăn trở đầy trách nhiệm của cán bộ, giảng viên Nhà trường. Công đoàn cần có những kiến nghị, đề xuất với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường trong việc tạo ra cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và học... để thiết thực góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.


GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo và đánh giá Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu được đánh giá cao như ý kiến của TS. Phan Xuân Phồn - Hiệu Trưởng Trường Thực hành Sư phạm; TS. Đinh Phan Khôi - Trưởng phòng KH&HTQT; đồng chí Phan Thanh Vân - cán bộ giảng dạy khoa Kinh tế; TS. Nguyễn Lê Ái Vĩnh - Trưởng Bộ môn, cán bộ giảng dạy khoa Sinh học.

Kết luận Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thị Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn Trường đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và có chất lượng của các đại biểu tham dự Hội nghị; đồng thời, thay mặt toàn thể cán bộ viên chức, cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Hiệu trưởng nhà trường. Tại diễn đàn của Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Trường đã kêu gọi cán bộ đoàn viên toàn trường ở cương vị công tác của mình tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "dạy tốt - học tốt", có những hành động cụ thể, thiết thực góp sức mình vào việc nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Trước hết là tập trung sức lực và trí tuệ của tập thể giảng viên xây dựng thành công chương trình đào tạo đại học chính quy tiếp cận CDIO ở các khoa đào tạo, đổi mới chương trình và sách giáo khoa ở Trường THPT Chuyên, Trường Thực hành Sư phạm theo định hướng phát triển năng lực học sinh để nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế của Nhà trường trong bản đồ các trường đại học trong nước và trong khu vực.

Bài: HN, ảnh: Minh Giang