Tham dự Hội nghị có PGS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS.NGƯT. Phạm Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Thái Văn Thành - Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn trường khoá XXXII nhiệm kỳ 2013 - 2015, cán bộ các ban của Công đoàn trường và Văn phòng Công đoàn trường, Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận.

            Năm học 2014 - 2015 là năm học toàn Ngành tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và thực hiện Chiến lược phát triển Giáo dục 2011 - 2020 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

            Đối với Trường Đại học Vinh, năm học này tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXX, tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXI. Toàn trường tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về "Nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên"; đẩy mạnh cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Năm học 2014 - 2015, Nhà trường tiếp tục phấn đấu xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm Quốc gia, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Trường.

            Tại Hội nghị, các đại biểu đã hoàn toàn nhất trí với đánh giá tổng kết năm học 2013 - 2014, đồng thời đã góp nhiều ý kiến để đi đến kết luận nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2014 - 2015 là:

            1. Phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên dạy tốt - học tốt chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Vinh.

            2. Đẩy mạnh công tác công tác tuyên truyền đoàn viên  thực hiện tốt các chủ tr­ương, chính sách của Đảng và Nhà nư­ớc, nội qui, qui chế của đơn vị.

            3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

            4. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động dự giờ, thăm lớp ở các Bộ môn, các Công đoàn bộ phận. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm và các hoạt động nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý và phục vụ trong cán bộ, đoàn viên.

            5. Đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, qui chế dân chủ trong Trường.

            6. Phát huy vai trò, tác dụng của tổ ấm Công đoàn, thực hiện tốt chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ. Phối hợp với Nhà trư­ờng giải quyết các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên.

            7. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

            8. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc trư­ờng - đảm việc nhà" trong nữ cán bộ, công chức, viên chức. Vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức tích cực học ngoại ngữ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, bình đẳng.

            Hội nghị cũng đã xác định một số chỉ tiêu của năm học:

            - 95 - 100% cán bộ, nhà giáo, người lao động được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chủ trương công tác Công đoàn.

            - 90% cán bộ giảng dạy đại học có trình độ thạc sĩ trở lên.

            - 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ, 80% Công đoàn bộ phận vững mạnh, không có công đoàn yếu kém.

            - 100% cán bộ, công chức, nhà giáo và người lao động được kết nạp vào tổ chức Công đoàn và 100% đoàn viên công đoàn được phát thẻ.

            - 100% cán bộ công đoàn được tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn.

            - Phối hợp với các chi bộ giới thiệu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ kết nạp 20 đến 25 đoàn viên Công đoàn vào Đảng.

            - 100% Công đoàn bộ phận triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đẩy mạnh hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong cán bộ, đoàn viên.

            - Tỷ lệ nữ cán bộ, nhà giáo đạt danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" đạt từ 90% trở lên, trên 95% đạt gia đình văn hoá, không có đoàn viên công đoàn vi phạm pháp luật về dân số và kế hoạch hoá gia đình.

            Về các hoạt động lớn, cán bộ đoàn viên Công đoàn toàn Trường tập trung: Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Vinh trong cán bộ, đoàn viên: Hội nghị chuyên đề "Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học"; Giải thể thao công đoàn và Hội diễn văn nghệ "Hát trong ngày hội trường"; Các hoạt động thăm lớp dự giờ, thao giảng đợt chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Trường;  Tổ chức thường xuyên các hoạt động dự giờ thăm lớp tại các khoa đào tạo, các trường trực thuộc; Tổ chức hoạt động chuyên đề chào mừng Ngày truyền thống Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Tổ chức gặp mặt, tuyên dương các cháu học sinh giỏi, chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2015.

            Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Trường đã tổ chức trang trọng lễ trao bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 01 cá nhân, bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho 02 tập thể và 06 cá nhân, giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Trường cho 13 tập thể và 47 cá nhân.